Budkavle går … … om väldigt oväldigt ”ting” för oväldiga väldige där…

… icke någon ny kunskap kan upplevas eller åhöras.… ej heller något bål flammar mot hösthimlen att samlas kring…… inga taffliga ungkarlar leds fram ur mörkret av härold…… ingen upprördhet uppstår över de märkligaste av svar…… ingen skogskonung med jordpärer intages efter sillabit…… inga saliga sakvinnare ses efter spel- & dobbeldragningen… … men där ändå …

Budkavle går … … om väldigt oväldigt ”ting” för oväldiga väldige där… Läs mer »