larsgrank

Vårting Odens dag 22 maj 18.00

Skärmfinnartecken leder dig rätt efter att Frösvidal förbifarits, stinklådans styrdon vridits medurs mot Blackstahyttan, strax därpå moturs för att via Ängamossvägen, grustäkt, Lövbrickan och Igeltjärnskorset angöra Gårdsjötorp. Dess historia delgives oss ur Leif Troengs gedigna hågkomster. Egen ränsels innehåll tystar skrikande vom. Huldra får/bör/kan medföras. Skogsflickor inbjudes.  Föraningar kan även tänkas av vad som i …

Vårting Odens dag 22 maj 18.00 Läs mer »