Patrik Thybeck

Budkavle går … … om väldigt oväldigt ”ting” för oväldiga väldige där…

… icke någon ny kunskap kan upplevas eller åhöras. … ej heller något bål flammar mot hösthimlen att samlas kring… … inga taffliga ungkarlar leds fram ur mörkret av härold… … ingen upprördhet uppstår över de märkligaste av svar… … ingen skogskonung med jordpärer intages efter sillabit… … inga saliga sakvinnare ses efter spel- & …

Budkavle går … … om väldigt oväldigt ”ting” för oväldiga väldige där… Läs mer »

Pandemibudkavle går elektriskt om tvenne tunga beslut rådet tvingats fatta:

Ingen Korp 20 september Blir, likt en juninatt, aldrig av. Vi följer FolkhälsoTegnells rekommendationer och bryter en åttiosexårig blandad tradition med möjligen världens äldsta i bruk varande skärmfinnarlopp. Inget Höstting 14 november Det illasinnade kinesiska viruset sätter stopp även för denna än äldre årliga sammankomst med fasta handslag, råds prövande och ersättande och gånget solvarvs …

Pandemibudkavle går elektriskt om tvenne tunga beslut rådet tvingats fatta: Läs mer »

Varma bad och Kristi grav 30/8

Ett 25-tal karlar och huldror sammanstrålade vid böllplan i Dalkarlsberg för vidare färd istinklådekaravan två fjärdingsvägar in bakom lås och bom i bombardemangsområde.Torpställe 98, Varma Bad, nåddes efter c:a 150 dubbelsteg. Ärketalman Ingvar och JanErsson – sonsonson till sin namne, torpet sista brukare, och hans hustru Karolina – flankeradeskogskarlsskylten med fakta, minnen, bilder och kartutsnitt …

Varma bad och Kristi grav 30/8 Läs mer »

Musikstund i Sörtorpet 23/8

Karlarna 439 Svensson och 352 Göthberg, stiligt understödda av huldran Siv Rensmo ochhennes bälgatoner, skapade tradition genom för andra årsrundan i rad underhålla oss.Svensson med munväder i både tal och ton i G-dur, Göthberg trakterande trenne av sina,enligtsägnen, 37 spelformer – sannolikt i ”Gustaf” även han.Denna gång alltså på tunet vid vårt Sörtorp, och av …

Musikstund i Sörtorpet 23/8 Läs mer »

TORPVANDRING 30/8

Varma bad! Kristi grav! Se där, tvenne sevärdheter, oftast bombardemangsavstängda, som öppnas för oss stövel- och skaffningsförsedda karlar, ävensom huldror, av kunnig person.  I ränseln kan fördelaktigt finnas kärl att fylla med hälsobringande vatten.  Söndagen 30 augusti Dalkarlsbergs kämpavall 10.00 är dag, plats och tid för vidare färd i stinklådor mot målplatserna.  Väl mött – …

TORPVANDRING 30/8 Läs mer »

SÅNG OCH MUSIK 23/8 kl. 15:00 i Sörtorpet

Vem minns inte fjolårets musiksuccé från Skrikarboda med Kumlakarlar i centrum och dryga 100-talet åhörare samlade den vackra augustisöndagen? Efter vårens tre inställda begivenheter är det dags igen SÖNDAGEN  23 AUGUSTI 15.00, men…    … platsen är Sörtorpet – med parkering i Suttarboda    … max besökare är av kända skäl 50 personer    … egen …

SÅNG OCH MUSIK 23/8 kl. 15:00 i Sörtorpet Läs mer »

Rådsfinnare

     Minnesgoda tingsnärvarande karlar erinrar sig säkert upplösning av rådfinnare Hans Jonhed önskan om tillbakadragande efter knappt överblickbar antal förslag, men, efter oklart om än elegant omval, fann sig ändå i tjänst ytterligare en årsrunda.    Visst är DU en av de båda, gärna en från vardera mitt- och syd, som tillsammans med Anders Eriksson …

Rådsfinnare Läs mer »

Coronaundanträngda tankar inför våren:

Idétest månd. 20 april om fler skogssportare    Feltänkt eller rättrådigt? Rådsidéer önskades stötas och blötas om hur våra många sekiner bäst användes för skogssports breddande. Tankar som även kan tillföra tusenden för täckning av klubbars kistbottnar. Återkommer i gynnsammare virusläge. Vårting onsdagen 27 maj i Skrekarhyttan   Skrekarhyttehistoria, grill- och brundrycksin- och Jernkarlsupptag stod …

Coronaundanträngda tankar inför våren: Läs mer »