Aktuellt

Besök på stiftareplasten 5 augusti

Mer värdigt ett år som det innevarande, vårt nittionde, än ett besök på stiftareplatsen kan knappeligen tänkas. Icke heller vald augustidag. Nittonhundratrettiotvånollåttanollfem var dagen då urkarlarna, fjorton till antalet, ”samlades vid vägskälet i Hjärsta, fortsatte färden med buss till Frösvidal, fotvandrade på stigar och i terräng till halt gjordes 800 m söder h i Blackstahyttan, …

Besök på stiftareplasten 5 augusti Läs mer »

Vårting 11 juni i Slotterbergsgruvan

Efter sistlidna vår och ting i Skrekarhyttans något nordliga marker kallas och inbjudes åter till Vårting – och nu än närmre dalkarlars gräns. Näst intill i mittpunkten av den liksidiga triangeln Hällefors/Kopparberg/Järnboås tronar minnen av halvtannat (ett och ett halvt!) sekel av mödosamt slit i Hjuljerns och Slotterbergets gruvfält. Därom förtäljer mångkunnige ortsbon Björn Skeppner …

Vårting 11 juni i Slotterbergsgruvan Läs mer »

Ting 2021

Budkavle går … … om Ting och Blot (20  november 13.00 alt. 15.30) Om sedan styvt fyra århundraden speglad vattenyta, belägen i Jerle stad, tvistar de lärde. Om värdet av dess bevarande, ställt mot öringars vandring utstyrslade med flodpärlemusslelarver vid sina gälar talar till oss karlar Jan Olsson, borgmästare i denna i Svea rikes enda …

Ting 2021 Läs mer »

Torpvärdsuppdrag finnes

Skogskarlars forskning, uppletande och skyltslående av gångna tiders torparmödor är mångomsjungen och storligen uppskattad. Dock finnes skyltar som av olika skäl mist sin värd, och i våra led, ävensom i rådet, finnes karlar som icke ianspråkstagits för denna hedervärda, uppskattade och inte minst trivsamma kulturgärning. Kanske inte ens känner dess varande, vikt och värde? Att …

Torpvärdsuppdrag finnes Läs mer »

Korpens framtid

     Måhända är tinget och dess väldiga samling av väldige rättan tid och plats att stötblöta denna den anrikast möjliga av all jordekulans ordnade skärmfinnande. Varför och hur ska den fortbestå och genomföras? Se där, något att ånyo begrunda det närmaste månvarvet och kanhända på tinget torgföra goda tankar.  

Rådsfinnare

Minnesgoda tingsnärvarande karlar erinrar sig säkert upplösning av rådsfinnare Hans Jonhed önskan om tillbakadragande efter knappt överblickbart antal år, men, efter oklart om än elegant omval, fann sig ändå i tjänst ytterligare en årsrunda. Visst är DU en av de båda, gärna en från vardera mitt- och syd, som tillsammans med Anders Eriksson från norr …

Rådsfinnare Läs mer »