Rådet

Talman:
Jan Andersson
019-246590
janolf.andersson@telia.com
Skrivare:
Lasse Hellstrandh
019-101965
lasse.hellstrandh@gmail.com
Kassabevarare:
Lars-Göran Karlsson  
019-232793  
larsgran.k@telia.com  
Runomästare, vice skrivare:
Klas Thybeck
0581-26260

klas.lok@telia.com

Präntare, giftblandare o vice talman:
Östen Eklöf
0587-13191
bmeklof@telia.com
Skaffare:
Johan Oskarsson
 

j.oskarsson@spray.se

Skaffare o budbringare:
Lars Härdmark
019-201885

lars@hardmark.se

Banläggare:
Carl-Gustav Garpenlund
076 – 881 96 62

garpenlund@tele2.se

Banmästare:
Bo Magnusson