”Tre tipsfrågor avgjorda”

Trenne frågor har avgjorts och vi har en ställning:

Rätt rad hittills är 1 X 1 och en tätkvartett bestående av Bosse Gustafsson, Kjell Gustafsson, Anders Eriksson och Lasse Arlebo har utkristalliserat sig och skuggas av en klunga på 16 tippare på två rätt. Ytterligare 25 tippare från hösttinget har ett (13 st) eller noll (12 st) rätt. Hittills.

Fråga 1 gällde flest deltagare på Veteranpremiären (1), HD 14-klasserna på KFUM-träffen 14-15 maj (X) eller startarande på Korpen i höst (2). Resultatet blev 67, 59 och beslut om Korpnedläggning på Vårtinget. Därav den inledande 1:an.

X-et på Fråga 2 kom sig av att Damklassen hade flest anmälda lag (315) på 10-mila. ”Herrkavlen” hade 307 anmälda och  ungdomsklassen 265.

Fråga 3 var lite komplicerad. Rätt siffra bestående av antal ”Ja”-svar på Vårtinget + lägsta och högsta karlnummer. Antalet karlar var 20 och Hasse Jonhed var lägst med sitt 362 och Paavo Ylikiiskilä högst med 622. En väldigt klar 1:a (20+362+622=1004 när gränsen var ”931 eller högre”) jämfört med tidigare tips när Per Thybeck med sin närvaro bidragit med 261 de två senaste precoronska tipsen. Möjligen skrämde inbjudans bekrivning av stigningarna uppför  Slotterbergsgruvans branter bort de verkliga gamkarlarna.

Fråga 4 avgörs, som alla minns, på Oringen i Uppland genom antalet etappsegrar till distriktet.