Skogskarlarnas klubb är en nordisk sammanslutning av ordenskaraktär, vars huvudsakliga uppgift är att under lämpliga former främja och stödja orienteringssporten. Invalda i klubben blir främst förtjänta aktiva och ledare från orienteringsklubbar. Karlarnas antal är nu cirka 7 100, fördelade på 47 klubbar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Sedan år 1934 arrangerar NSK orienteringen ”Korpen” varje år, vilken betraktas som världens äldsta inom orienteringssporten. Tävlingsöverskottet, samt medlemsavgifter, fördelas varje år till länets orienteringsklubbar, främst till ungdomsverksamheten.
Idén till torpvandringar och skyltsättning av de gamla boplatserna fick skogskarlsbröderna Axel och Gustaf Löfgren en vårdag 1966, då de vid torpet Utmålet fann en gammal apel med en plåtbit, på vilket ett namn på en tidigare boende stod inristat. Denna upptäckt kom att leda till mångårig forskning om de gamla torpen inom Närkes Skogskarlars klubb.
Den första upplagan av ”Kilsbergstorp”, som skogskarlarna Bertil ”Lappo”  Lindblad och Axel Lövgren starkt bidrog till, gavs ut 1992 efter 25 års forskning och studier av gamla kartor, kyrkböcker och andra arkiv, samt intervjuer med ättlingar till de gamla torparna. 240 plåtskyltar hade de också satt upp under 36 torpvandringar. En ny upplaga presenterade vi 2007, vars förstaupplaga sedan länge varit slutsåld. I denna upplaga finns ett femtiotal nya torp presenterade, samt ett betydligt fylligare och mer omfångsrikt bildmaterial.