Torpvandringar Söder

Datum
Plats
Skyltar
Torpfinnare
1975-06-03
Herrfallsäng
6
Gustav Nyblom
1977-05-07
Nyckelhult-Bygget-snårsjön
17
Gustav Nyblom
1977-05-21
Lissjön
10
Gustav Nyblom
1978-09-01
Norra Nyckelhult
3
Gustav Nyblom
1980-05-21
Skogaholm
9
Gustav Nyblom
1981-05-13
Kroksjön-Kålslätt
6
Gustav Nyblom
1984-05-23
Norra Nyckelhult
8
Gustav Nyblom
1985-05-09
Norra Nyckelhult
2
Gösta Ellbén
1986-06-04
Kvarnstugesjön
5
Gösta Ellbén
1987-06-10
Ormhult
6
Sven Karlsson
1988-06-08
Skogsholm
6
Harald Svensson
1990-05-19
Karintorp
4
Bengt Holgersson
1992-05-23
Långviken
8
Sven Karlsson
1993-05-26
Korttorp
6
Sven Karlsson
1994-09-17
Ormhult s. Hallsberg
7
Sven Karlsson
1994-07-29
Vissboda Knottebo
9
Kommitén
1994-08-13
Kassmyra
2
Kommitén
1995-09-23
Ljungås
8
Bengt Holgersson
1996-06-01
Skogaholm
7
Harald Svensson
1997-05-24
Hjälmsäter
6
Sven Karlsson
1997-08-20
Hjälmsäter
7
Harald Svensson
1998-06-01
Hultsjön
3
Sven Karlsson
1999-08-25
Hjälmsäter
4
Sven Karlsson
2001-08-09
Sjölunda på befintliga mål
 
Sven Karlsson
2003-08-30
Blåbergatrakten   på befintliga mål
 
Sven Karlsson
2004-07-11
Torpvandring för allmogen Kvarnsjön
 
Morgan Svensson