Vårting 11 juni i Slotterbergsgruvan

Efter sistlidna vår och ting i Skrekarhyttans något nordliga marker kallas och inbjudes åter till Vårting – och nu än närmre dalkarlars gräns. Näst intill i mittpunkten av den liksidiga triangeln Hällefors/Kopparberg/Järnboås tronar minnen av halvtannat (ett och ett halvt!) sekel av mödosamt slit i Hjuljerns och Slotterbergets gruvfält. Därom förtäljer mångkunnige ortsbon Björn Skeppner under tvenne till trenne klockvarv – dessvärre för karlar vars bestyrka numera kräver hjälpmedel eller näst intill – i bitvis krävande stigning.
Samlingstid är 10.30 och tvenne äro vägarna som leder syd- och mittkarlar till sagda trakt – till vilken nordkarlar säkerligen äger kännedom.
Enklast: Länsväg 767, lämnande Järnboås och Nyhyttan bakom sig, högervridning av styrdon i Grängshyttan, styvt tre km senare skyltning mot Slotterberget. Hjuljern och Slotterbergs gruvmiljö strax därefter. Sannolikt påbjuder satellitiska signaler denna väg.
Närmar och måhända vackrare för en skogskarl (sannolikt ej GPS-föreslagen): Efter att Öskeviksvägen förbifarits och Rastälven överåkts, lämna då 767:an och far istället vidare mot ”Kindla naturreservat” och senare ”Sågheden” för att söderifrån nå ovannämnda slutskyltning.
Egen ränsels innehåll förtäres vid ”Gummas täppa” efter halvannan (en och en halv!) km delvis starkstigande vandring, eller om så önskas, något mindre krävande bakväg.
Lämplig är även ”Gummas täppa”, vid tjänlig väderlek, för dryftande av ett fåtal vårtingsspörsmål. Ruskvädersalternativ finnes.
Huldrors deltagande är välkommet.

Besök på stiftareplasten

5 augusti

    Mer värdigt ett år som det innevarande, vårt nittionde, än ett besök på stiftareplatsen kan knappeligen tänkas. Icke heller vald augustidag. Nittonhundratrettiotvånollåttanollfem var dagen då urkarlarna, fjorton till antalet, ”samlades vid vägskälet i Hjärsta, fortsatte färden med buss till Frösvidal, fotvandrade på stigar och i terräng till halt gjordes 800 m söder h i Blackstahyttan, där beslut togos om bildandet av NSK. Vandringen fortsatte till vattenfallet vid n i Löfåsen där skogsbalken antogs och ed avlades”.
   Jubelsugna karlar, och gärna även huldror, startar vandringen i 17.30-hugget för att under unisont jubel anträda stiftareplatsen. Tecken finnes längs sträckan Frösvidal-Garphyttan.    

Harpolek i Skrikarboda

21 augusti 15.00

       Ånyo kallar karlarna 439 Svenssons och 353 Göthbergs till tonträffningskonstens högborg, Skrikarboda. Tvenne bälgaspel, en fela samt en gura med sjung har roat och förtrollat oss trenne kräftmånadsslut tidigare. Upprepningen emotses.
   Karlar, huldror, hågade medmänniskor samt kreti & pleti inbjudes.
         

Höst- och jubelting lögardagen 12 november i

Gällersta forngård

Intill att bud bringas om vad som i övrigt timar i höstrusktider uppmanas karlarna att i hjärnas vindlingar, urtida pappersform eller på elektrisk sätt notera att handslag utbytes från något av klockvarven efter solhögsta när gråvädersmånaden dagar är dussinet fullt.
    Vanemänniskor bör notera att tingsdagen detta solvarv är belägen lögardagen direkt efter Allhelgona, icke tvenne sådana vilket varit oftast förekommande.