Budkavle går …

… om Ting och Blot

(20  november 13.00 alt. 15.30)  

      Om sedan styvt fyra århundraden speglad vattenyta, belägen i Jerle stad, tvistar de lärde. Om värdet av dess bevarande, ställt mot öringars vandring utstyrslade med flodpärlemusslelarver vid sina gälar talar till oss karlar Jan Olsson, borgmästare i denna i Svea rikes enda fortfarande med stadsrättigheter i bruk varande stad.

På timslaget efter solhögsta bör gamkarlar vara på plats efter avsvängning vid Svalboskylt, sydvart Yxe längs, näst intill uttjänt, forled mot eller från Lindekarlars hemvist. I detta Svalbo skall böndryck med tilltugg intagas. Därtill öppnar kassabevararen kistlocket. Resultat av drejningsfärdighet kan beses och av hugade inhandlas i anrik miljö.

 Karlar, som av olika skäl bortvalt ovanstående, angör Hammarby bygdegård, belägen intill Norasjöns utlopp i dess NÖ kant, tvenne och ytterligare ett halvt klockvarv senare, för enbart tingsförhandlingar, avskjuten skogskonungs intagande, spel och dobbel och möjligen någon muntration. Detta efter att bålet falnat och s. k. ungkarlar befunnits värdiga att, åtminstone i någon mån, fylla luckorna efter de som lämnat oss bakefter och vid nyingen hedrats.

Ett kvarts tusende riksdaler är kassabevararkravet på anmälda karlar för ovan beskriven utfodring. Ytterligare någon daler kan medbringas för spel och dobbel.

Tydligt teckenförsedda Jernkarlar åtnjuter sedvanliga förmåner.    Skaffare Johan Oskarsson, 076-788 42 00, Lars Härdmark, 070-567 18 58 eller elektriska posten narkes.skogskarlar@telia.com behöver bindande besked senast dismånadens sjunde dag.

Strumpvärde

     Till pg 275380-4 tillskjute, som känt är, karl under sjuttioen årsrundor vart år ett par godastrumpors värde. Karl med ytterligare årsringar gör så endast om andan så faller på. 

10-årsskriften och dess bilder

 

     Vad som timat under skogskarlsåren 2012-22 skall, liksom 1932-82, 1982-92, 1992-2002 och 2002-12, nedertecknas för att få vid liv varande karlar att minnas och kommande att förundras.  Bilder finnes att lätta upp det skrivna ordet i många fall, men saknas i andra.Finnes i karlars gömmor avbildningar av skeenden exempelvis från…

 … 2013: Vårtinget i Munkhyttan, torpskyltningen vid Runtorp och Tinget i Askersund?

 … 2014: Korpen i Svennevad och torpvandringen från Klunkhyttan

 … 2016: Tinget i Kopparberg, exempelvis från ungkarlsuppdragen

 … 2018: Tinget i Pålsboda, samma som ovan

 … 2019:  Tinget i Lillån, samma som ovan och ovan…

avhör er då gärna till skrivaren på 070-6681344 eller lasse.hellstrandh@gmail.compå

 

Allting 2022

Nästa års Allting 2022 arrangeras den 27-29 maj, platsen är Romme Alpin.

Arrangören Dalarna välkomnar alla till denna träff.

Boka nu in detta datum