Karlar uppmanas att till narkes.skogskarlar@telia.com avsända en elektrisk post på det att runomästare och budbringare kan rikta upp sammanställning däröver. Pålitlighet om bud må på så sätt säkras. Tvenne gånger/årsvarv anländer brev. Påminnelser kan däremellan komma elektriskt.