Kilsbergstorp

Axel och Gustaf Löfgren fick idén till torpvandringar och skyltsättning av de gamla boplatserna i Kilsbergen en vårdag 1966, då de vid torpet Utmålet fann en gammal apel med en plåtbit, på vilket ett namn på en tidigare boende stod inristat.

Denna upptäckt kom att leda till en mångårig forskning om de gamla torpen inom Närkes Skogskarlars Klubb.

Den första upplagan av ”Kilsbergstorp”, som skogskarlarna Bertil ”Lappo” Lindblad och Axel Löfgren starkt bidrog till, gavs ut 1992 efter 25 års forskning och studier av gamla kartor, kyrkböcker och andra arkiv, samt intervjuer med ättlingar till de gamla torparna. 240 plåtskyltar hade de också satt upp under 36 torpvandringar.

År 2007 tillkom en ny upplaga av ”Kilsbergstorp” och denna inrymmer ytterligare ett 50 tal nya torp, i denna upplaga är det ett betydligt fylligare och mer omfångsrikt bildmaterial. Nytt är även att torpen är indelade geografiskt efter kartblad. Varje torp har även fått GPS-koordinater för att de skall vara lättare att hitta, såväl nu som i framtiden.

Boken Kilsbergstorp finns till försäljning.
Pris 120:- + frakt.

Beställning via mail till Lars-Göran Karlsson
larsgran.k@telia.com