Ödetorp runt Tisaren

I boken ”Ödetorp runt Tisaren” är ni hjärtligt välkomna att följa de torpvandringar som vi genomfört i skogstrakterna runt omkring sjön Tisaren under åren 1975-1998.

Denna skrift har tillkommit för att bevara minnet av en grupp människor som en gång var med och byggde upp vårt land och lade grunden till våra dagars välfärd.

Runt Tisaren var platser som Skogaholm, Lerbäck och Skyllberg, medelpunkter för arbete och handel. Gruvdriften och hyttdriften, med därtill hörande skogsarbeten, stod för det mesta av försörjningen. Fortfarande finns spår av flera hundra, kanske tusen, gruvhål som brutits helt utan maskinella hjälpmedel. Talrika är även spåren av de kolmilor som var nödvändiga för hyttdriften, och vars rök låg tung över nejden.

Det berömda spiksmidet i Lerbäck var även en inkomstkälla. Vid många av de gamla torpen finns ännu spår av smedjorna, där barnen redan i 10-års åldern fick bidraga till familjens försörjning.

Med hjälp av boken kan du drömma dig tillbaka c:a 100 år och få en bild av den hårda och slitsamma verklighet som gällde för de gamla torparna. Ett besök på platsen kan ge dig ytterligare intryck till din dröm.

Se t.ex. stengärdesgårdarna och odlingsrösena som mödosamt staplats av mänsklig hand. De igenväxta eller skogsplanterade åkrarna som plöjts, harvats och såtts på ”ledig tid”, då de ålagda dagsverksarbetena avklarats. Vattenkällan som gav livskraft åt folk och fä. Du kan finna husgrunder, stall och fähus, jordkällaren där vinterns nödtorft förvarades, fruktträden som i vissa fall ännu bär frukt. Eller väldoftande syrénbersåer och rosensnår. Där finns rester av husgeråd och jordbruksredskap.

Till din hjälp har vi iordningställt en översiktskarta, som medföljer boken, där du finner de gamla torpplatserna markerade i rött. Så packa din ränsel med välsmakande skaffning. Besök de gamla torpställena och hitta just din favoritplats. Sätt dig under det stora vårdträdet, eller på en blomstrande sommaräng mitt i storskogen, begrunda det som varit och njut av din skaffning. Här blir din dröm verklighet och själen finner sin ro …

Boken Ödetorp runt Tisaren finns till försäljning.
Pris 100:- + frakt.
Beställning via mail till
narkes.skogskarlar@telia.com