… icke någon ny kunskap kan upplevas eller åhöras.
… ej heller något bål flammar mot hösthimlen att samlas kring…
… inga taffliga ungkarlar leds fram ur mörkret av härold…
… ingen upprördhet uppstår över de märkligaste av svar…
… ingen skogskonung med jordpärer intages efter sillabit…
… inga saliga sakvinnare ses efter spel- & dobbeldragningen…

… men där ändå rådets…

… görande och låtanden under detta märkliga solvarv…
… handhavande av inkomna riksdaler, strumpvärden m.m….

… sammansättning närmaste årsrundan…
… kan granskas och beslutas av de karlar, som utrustade med
egen skaffning och sittanordning om så tarvas, söker sig, trots
denna sena kallelse, varom rådet är medvetet, till…


…Dansbanan, Gäddesta småstugeområde,
Karlslundsskogen, Örebro, 15.00 15 nov.


(Stigfinnartecken leder rätt från infart till Björkhagabosättningen,
kartkoordinater 59.284104, 15.137131)
Rådet Närkes Skogskarlars klubb välkomnar hugade karlar