Vi vill gärna att du betalar in avgiften så fort som möjligt till Plusgirokonto 27 53 80 – 4 eller Swisha till 123 033 89 13 (Närkes Skogskarlars Klubb)

Vid betalningen var noga med att ange för vem avgiften avser, med namn men även medlemsnumret om du kan det.

(Då vi fick många frågor förra året på hur mycket ett par ”Goda Strumpor” kan vara värda så redovisar vi nu det genomsnittliga Strumpvärdet som betalades in 2019. Det var 150 karlar som betalde in strumpvärden och i snitt betalades det in 219 kr / skogskarl.)

SUS/Lars-Göran Karlsson

Kassabevarare