Vi vill gärna att du betalar in avgiften så fort som möjligt till Plusgirokonto 27 53 80 – 4 eller Swisha till 123 033 89 13 (Närkes Skogskarlars Klubb)

 

 

Vid betalningen var noga med att ange för vem avgiften avser, med namn men även medlemsnumret om du kan det.