I år kommer hösttinget att gå av stapeln i Örebro med Hagaby’s karlar som medarrangörer. Programmet är ännu inte bestämt.