Måhända är tinget och dess väldiga samling av väldige rättan tid och plats att stötblöta denna den anrikast möjliga av all jordekulans ordnade skärmfinnande. Varför och hur ska den fortbestå och genomföras? Se där, något att ånyo begrunda det närmaste månvarvet och kanhända på tinget torgföra goda tankar.