Utom SOFT-kontroll tänkes ändock 2019 års Korporientering, med sina i enkelhet dragna kvintett av banlternativ, genomföras. Tisarkarlars hemtrakter anses lämpliga, mera precis där strilvatten finnes. Mer info kan icke att meddela i nuet. Måhända i Vårtingstider?