Karlarna 439 Svensson och 352 Göthberg, stiligt understödda av huldran Siv Rensmo och
hennes bälgatoner, skapade tradition genom för andra årsrundan i rad underhålla oss.
Svensson med munväder i både tal och ton i G-dur, Göthberg trakterande trenne av sina,enligt
sägnen, 37 spelformer – sannolikt i ”Gustaf” även han.
Denna gång alltså på tunet vid vårt Sörtorp, och av pandemiska skäl, endast för ett 40-tal
karlar och huldror. Nu spörs det var traditionen går vidare 2021.