Ingen Korp 20 september
Blir, likt en juninatt, aldrig av. Vi följer FolkhälsoTegnells rekommendationer och bryter en
åttiosexårig blandad tradition med möjligen världens äldsta i bruk varande skärmfinnarlopp.

Inget Höstting 14 november
Det illasinnade kinesiska viruset sätter stopp även för denna än äldre årliga sammankomst
med fasta handslag, råds prövande och ersättande och gånget solvarvs händelser
återberättande. Därav de redan här och nu hyggligt detaljrika skrivningar av de blott tvenne
timade händelserna, vilka verkar komma att utgöra de väldiges åttionionde solvarv.