Minnesgoda tingsnärvarande karlar erinrar sig säkert upplösning av rådsfinnare Hans Jonhed önskan om tillbakadragande efter knappt överblickbart antal år, men, efter oklart om än elegant omval, fann sig ändå i tjänst ytterligare en årsrunda.

Visst är DU en av de båda, gärna en från vardera mitt- och syd, som tillsammans med Anders Eriksson från norr söka ”Ja”-svarare bland karlarna? Meddela rådet ditt ”Ja”.