Skrikarboda

Beläget i Närkes Kils församling ca 700 m nordost Stora Ryggsjön. Torpet sköts av Närkes Skogskarlars klubb sen 2016 och hålls öppet under skidsäsongen på lördagar som raststuga. Torpet ligger intill Kilsbergsspåret som har sin sträckning mellan Digerberget till Ånnaboda, spåret firade 25 år 2019. Det går också att hyra torpet för övernattning under hela året.

Under 1600- och 1700-talen har det troligen varit två eller tre gårdar vid Skrikarboda. Enligt 1684 års relation över hyttor bestod Boxboda hyttelag av åtta bergsmän, därav tre i Skrikarboda och på 1704 års karta finns två gårdar.

Siste ägare som bodde på Skrikarboda var Gustaf Pettersson. Han flyttade därifrån 1918 då han sålde gården till Holmens Bruk som då var ägare till Ramshyttebruk. Åren 1918-1928 arrenderades Skrikarboda av Gustaf Fritiof Malm.

Sista brukaren Henning Norén f. 1882-1962 flyttade till Skrikarboda år 1928 tillsammans med Ellen Charlotta Andersson f. Lindahl 1889-1977 båda från Wiker + Ellens dotter Stina f. 1923. Henning arrenderade torpet av Holmens Bruk, sedan under Örebro Pappersbruk som köpte torpet 1930. Ellen var en praktkvinna på alla vis, skötte om ladugård med 7-8 kor samt häst, kalvar höns och grisar hon hann även med att sköta hushåll och sy kläder till barnbarnen. Henning Norén och Ellen Andersson kämpade sida vid sida fram till år 1957 då de flyttade från Skrikarboda och bosatte sig i Skofttorp utanför Nora. Henning gick bort 1962 och då flyttade Ellen till sin dotter med familj som var bosatta i Getingdalen, Bocksboda. Ellen Andersson gick bort 1977.

Boningshus och ladugård är nu borta men en mindre stuga, som i början av 1900-talet flyttats dit från Norra Flyckeberget står fortfarande kvar och iordningställdes 1974 till raststuga.

På senare år har Örebro kommun renoverat stugan och byggt till ett uthus som inrymmer vedbod, förråd m.m.