Fråga 9, 10 och 11 har gett en Tipstopptrio

 

X, 1:a och X är tecknen som gäller för respektive fråga. Detta sedan Tisaren blivit bästa distriktslag (6:a) på 25-manna och KFUM näst bäst (30:e). Skillnaden dom emellan blir 24 och X-intervallet var 11-25.

 

Fråga 10 gällde Torpvandringar. 1: an (”Blir ingen eller med nio deltagare eller färre”) gick tyvärr in eftersom inget  torpvandringsinitiativ togs 2019.

 

På Daladubbeln startade de flesta ungdomarna från X-klubbkombinationen Almby, Garphyttan, Milan, Fellingsbro och Laxå, nämligen 31 stycken.

 

Vi får en ensam segrare, 530 Mikael Karlsson, om det blir 76 ”Ja”-svar eller fler på hösttinget, dött lopp mellan 552 Kjell Gustafsson och 612 Lars Jonhed om vi landar i X-spannet (66-75) och hela fyra karlar äter gratis på tinget 2020 om vi skulle få 65 ”Ja”n eller färre den 16 november. Då glider nämligen 414 Stig Israelsson upp jämsides med de ovan nämnda tre.