Dylika kan uppstå! Kanhända hos någon korpletarkarl i nord, mitt eller syd eller hos annan karl, bara allmänt kopparskyltsugen. För den händelse detta skulle ske meddelas på de båda tillbuds stående elektriska sätten, post och hemsida, i god tid.