Varma bad! Kristi grav!

Se där, tvenne sevärdheter, oftast bombardemangsavstängda, som öppnas för oss stövel- och skaffningsförsedda karlar, ävensom huldror, av kunnig person. 

I ränseln kan fördelaktigt finnas kärl att fylla med hälsobringande vatten. 

Söndagen 30 augusti Dalkarlsbergs kämpavall 10.00 är dag, plats och tid för vidare färd i stinklådor mot målplatserna. 

Väl mött – på behörigt avstånd från karl och huldra, dock i den friaste av luftar. 

Rådet