.. .använder den 2020:e jordesnurrans tankar till ett nytt försök för den 2021 :a!

Virusanledda förändringar meddelas via elektrisk post och nedtecknas på narkesskogskarlar.se att ses på icke punktplacerad skärmtyp.

Vårting 19 juni — även som 2020 års höstting?

Skärmfinnartecken leder dig rätt efter att Gyttorp förbifarits mot Karlskoga. Där, när Vikerns vattenspegel släppt 243:an ifrån sig, vrides styrdonen strax före 10.00 mot

Skrekarhyttan.

Vad Erik Borg ej förtäljer därom är icke värt att veta. Däremot att allt vad korvgrillning tillhörer i form av grillglöd, bröd, allehanda påsmetning och samt korvarna själva är av rådet ombesörjt. Brundryck och liknande, liksom huldra, medföres av karl efter eget gottfinnande.

Jernkarlar

Till de ”ej-ännu-behängda” jernkarlarna 360 Lennart Karlsson, 382 Bernt Robertsson fogas från och med sistlidna höstting de utmärkta karlarna 422 Lars-Ove Nyqvist, 505 Lars Härdmark och 622 Paavo Ylikiiskilä. Må i Skrekarhyttans fagra nejder skaran med jernteckenförsedda karlar utökas med denna kvintett trogna tingsbesökare.

OBS! Även ”2020 års höstting light”?

Om någon av karlarna – som av något pandemiskt skäl icke kan/vågar/får deltaga – är emot att en Vårtingspunkt skulle kunna vara ”Avslut av skogskarlsåret 2020” meddelar talman Jan Andersson, 076-677 76 01 eller janolf.andersson@telia.com

Tystnad på talmans imaginära taltråd och utebliven elektrisk post fram till 10 juni tolkas som att det är fritt för tinget att behandla penningafrågor, ansvarsfrihet, minimala årsrunor, rådsval och liknande. (Jan Andersson, Bo Magnusson, C-G Garpelund, Lars-Göran Karlsson och undertecknad, Lasse Hellstrandh, ställer alla upp för omval — om ej rådigare karlar kan hittas)