Skärmfinnartecken leder dig rätt efter att Frösvidal förbifarits, stinklådans styrdon vridits medurs mot Blackstahyttan, strax därpå moturs för att via Ängamossvägen, grustäkt, Lövbrickan och Igeltjärnskorset angöra

Gårdsjötorp.

Dess historia delgives oss ur Leif Troengs gedigna hågkomster. Egen ränsels innehåll tystar skrikande vom. Huldra får/bör/kan medföras. Skogsflickor inbjudes.  Föraningar kan även tänkas av vad som i Skrikarboda lögardagen augustus 25 skall ske.

Jernkarlar

Till de ”ej-ännu-behängda” jernkarlarna 291 Arne Yngström, 360 Lennart Karlsson, 382 Bernt Robertsson och 474 Anders Persson fogas från och med sistlidna höstting de utmärkta karlarna 424 Ingemar Widén, 472 Åke Sundin och 481 Patrik Tybeck. Må i Gårdsjötorpets fagra nejder skaran med jernteckenförsedda karlar utökas med detta sjutal trogna tingbesökare.