Ledande Guldet

Som en av de sista punkterna på Tinget denna lördag tilldelades en närking det Ledande Guldet.
Årets pris, som utdelats sedan 1919, gick till Ingvar Hultman.
Ingvar har varit engagerad i KFUM Örebro under många år och gjort stora insatser inom SKK Närke