Aktuellt

Höst- och jubelting lögardagen 12 november i Gällersta forngård

Intill att bud bringas om vad som i övrigt timar i höstrusktider uppmanas karlarna att i hjärnas vindlingar, urtida pappersform eller på elektrisk sätt notera att handslag utbytes från något av klockvarven efter solhögsta när gråvädersmånaden dagar är dussinet fullt.     Vanemänniskor bör notera att tingsdagen detta solvarv är belägen lögardagen direkt efter Allhelgona, icke …

Höst- och jubelting lögardagen 12 november i Gällersta forngård Läs mer »

Vårting 11 juni i Slotterbergsgruvan

Efter sistlidna vår och ting i Skrekarhyttans något nordliga marker kallas och inbjudes åter till Vårting – och nu än närmre dalkarlars gräns. Näst intill i mittpunkten av den liksidiga triangeln Hällefors/Kopparberg/Järnboås tronar minnen av halvtannat (ett och ett halvt!) sekel av mödosamt slit i Hjuljerns och Slotterbergets gruvfält. Därom förtäljer mångkunnige ortsbon Björn Skeppner …

Vårting 11 juni i Slotterbergsgruvan Läs mer »

Besök på stiftareplasten 5 augusti

Mer värdigt ett år som det innevarande, vårt nittionde, än ett besök på stiftareplatsen kan knappeligen tänkas. Icke heller vald augustidag. Nittonhundratrettiotvånollåttanollfem var dagen då urkarlarna, fjorton till antalet, ”samlades vid vägskälet i Hjärsta, fortsatte färden med buss till Frösvidal, fotvandrade på stigar och i terräng till halt gjordes 800 m söder h i Blackstahyttan, …

Besök på stiftareplasten 5 augusti Läs mer »

Ting 2021

Budkavle går … … om Ting och Blot (20  november 13.00 alt. 15.30) Om sedan styvt fyra århundraden speglad vattenyta, belägen i Jerle stad, tvistar de lärde. Om värdet av dess bevarande, ställt mot öringars vandring utstyrslade med flodpärlemusslelarver vid sina gälar talar till oss karlar Jan Olsson, borgmästare i denna i Svea rikes enda …

Ting 2021 Läs mer »

Torpvärdsuppdrag finnes

Skogskarlars forskning, uppletande och skyltslående av gångna tiders torparmödor är mångomsjungen och storligen uppskattad. Dock finnes skyltar som av olika skäl mist sin värd, och i våra led, ävensom i rådet, finnes karlar som icke ianspråkstagits för denna hedervärda, uppskattade och inte minst trivsamma kulturgärning. Kanske inte ens känner dess varande, vikt och värde? Att …

Torpvärdsuppdrag finnes Läs mer »