Aktuellt

Allting 2022

Nästa års Allting 2022 arrangeras den 27-29 maj, platsen är Romme Alpin. Arrangören Dalarna välkomnar alla till denna träff. Boka nu in detta datum.

Höstting Hammarby lögardagen 20 november

Med drygt halva årsrundan återstående till tinget meddelas härmed rådet tankar: Besök vid och prat av kunnig person vid Jerle kvarndamm m.m., varpå tinget, elden, sillen och älgen m.m. avnjutes i Hammarby bygdegård nära Norasjöns utlopp i Järelån.

Korpen 19 september, Klockhammar

Det ärofyllda Korpnamnet lever vidare – i sin förenklade form. Efter senaste solvarvs virologiska avbrottet återbrukas fjolårsrundetankar. Ett sjutal bansträckningar genomföres med Alfkarlars hemvist som sammanstrålningsplats.

Rådsfinnare

Minnesgoda tingsnärvarande karlar erinrar sig säkert upplösning av rådsfinnare Hans Jonhed önskan om tillbakadragande efter knappt överblickbart antal år, men, efter oklart om än elegant omval, fann sig ändå i tjänst ytterligare en årsrunda. Visst är DU en av de båda, gärna en från vardera mitt- och syd, som tillsammans med Anders Eriksson från norr …

Rådsfinnare Läs mer »

Aktuell elektrisk postadress?

Karlar uppmanas att till narkes.skogskarlar@telia.com avsända en elektrisk post på det att runomästare och budbringare kan rikta upp sammanställning däröver. Pålitlighet om bud må på så sätt säkras. Tvenne gånger/årsvarv anländer brev. Påminnelser kan däremellan komma elektriskt.

Torpvandringstankar

Dylika kan uppstå! Kanhända hos någon korpletarkarl i nord, mitt eller syd eller hos annan karl, bara allmänt kopparskyltsugen. För den händelse detta skulle ske meddelas på de båda tillbuds stående elektriska sätten, post och hemsida, i god tid.

Vårting 19 juni – även som 2020 års höstting?

.. .använder den 2020:e jordesnurrans tankar till ett nytt försök för den 2021 :a! Virusanledda förändringar meddelas via elektrisk post och nedtecknas på narkesskogskarlar.se att ses på icke punktplacerad skärmtyp. Vårting 19 juni — även som 2020 års höstting? Skärmfinnartecken leder dig rätt efter att Gyttorp förbifarits mot Karlskoga. Där, när Vikerns vattenspegel släppt 243:an …

Vårting 19 juni – även som 2020 års höstting? Läs mer »