Vårting 27 maj i Hällabrottet

med NSK-mästerskap!!!, ting och museibesök

NSK-mästerskap 10.00 Yxhult

Det tjugohundratjugotredje solvarvet inleds med att klubbens styvaste löpande karlar utses i tassemarkerna nord på Yxhult. Drabbningen tager sin början när dagens tionde klockvarv fullbordats.

På renaste svenska:
Samlingsplats: Hästhagsbrottets badplats, c:a 2 km SÖ Hällabrottet
Vägvisning: ”Kvarntorpsrondellen” – Hällabrottet.
Fem banalternativ: 1,5 km, 2,5 km, 3,5 km, 4,5 km och 6 km
Karta: 1:7500 (1,5 km 1:5000). Nyritad våren 2020, delvis ej tidigare karterat.
Start: Fri start 10.00-11.00. Hämta karta vid målet, gå till startpunkten. Töm/check vid start
Saneringsmetod: Våteklut eller sjöadopp.
Anmälan: Namn, bana och SI-nr till nerikes.skogskarlar@telia.com eller via Eventor (närtävling), senast onsdagen 24 maj.
Arrangörer: 2022 års fyra ungkarlar med stöd av delar av rådet.

Därmed efterliknar vi änteligen skeenden hos flertalet klubbar i Norden. Se där, vad som utkom efter talmansresan till Alltinget i Dalom då sistlidna vår stod i full knoppning.

Ting c:a 12.00

Vid tjänligt väder: I anslutning till drabbningens målplats, Hästhagsbrottet, och intagande av ränselförd skaffning efter eget tycke – någorlunda uppsnyggade (löpande karl) eller fräscht utsövd (nyanländ karl).

Vid otjänlig väderlek: Som ovan, men i Stenhuggarmuséets bord- och stollösa rymligaste.

Att alltså icke förglömma: Sittmöjlig ränsel, campingstol eller god ståbalans och styrka.   

Stenmuseet & Yxhults huvudkontor c:a 13.00

Icke besöks Yxhult utan att sammalunda göres med dess Stenmuséum, vilket vi alltså vid s.k. sk-tväder redan intagit. Vi får dess historia oss återberättad av därför lämpad ortsbo. Vid stor – och må så ske! – karl- och huldremängd i tvenne grupper, annorledes en ynka.

Vårtingets Jernkarlar

     Utöver de ”ej-ännu-behängda” 360 Lennart Karlsson och 382 Bernt Robertsson kommer, i händelse av närvaro i Hällabrottet, 395 Göran Gustafsson, 452 Kalle Ekström och 485 Anders Robertsson att erhålla Jernkarlstecknet, och därmed fortsättningsvis njuta av jernakarlslivets goda.