Närkes Skogskarlars Klubb

Tvenne tunga beslut rådet tvingats fatta

 Ingen Korp 20 september

Blir, likt en juninatt, aldrig av. Vi följer FolkhälsoTegnells rekommendationer och bryter en åttiosexårig blandad tradition med möjligen världens äldsta i bruk varande skärmfinnarlopp

Inget Höstting 14 november

Det illasinnade kinesiska viruset sätter stopp även för denna än äldre årliga sammankomst
med fasta handslag, råds prövande och ersättande och gånget solvarvs händelser återberättande. 
Skrikarboda