Trenne frågor har avgjorts och vi har en ställning:

Rätt rad hittills är 1 X 1 och en tätkvartett bestående av Bosse Gustafsson, Kjell Gustafsson, Anders Eriksson och Lasse Arlebo har utkristalliserat sig och skuggas av en klunga på 16 tippare på två rätt. Ytterligare 25 tippare från hösttinget har ett (13 st) eller noll (12 st) rätt. Hittills.

Fråga 1 gällde flest deltagare på Veteranpremiären (1), HD 14-klasserna på KFUM-träffen 14-15 maj (X) eller startarande på Korpen i höst (2). Resultatet blev 67, 59 och beslut om Korpnedläggning på Vårtinget. Därav den inledande 1:an.

X-et på Fråga 2 kom sig av att Damklassen hade flest anmälda lag (315) på 10-mila. ”Herrkavlen” hade 307 anmälda och  ungdomsklassen 265.

Fråga 3 var lite komplicerad. Rätt siffra bestående av antal ”Ja”-svar på Vårtinget + lägsta och högsta karlnummer. Antalet karlar var 20 och Hasse Jonhed var lägst med sitt 362 och Paavo Ylikiiskilä högst med 622. En väldigt klar 1:a (20+362+622=1004 när gränsen var ”931 eller högre”) jämfört med tidigare tips när Per Thybeck med sin närvaro bidragit med 261 de två senaste precoronska tipsen. Möjligen skrämde inbjudans bekrivning av stigningarna uppför  Slotterbergsgruvans branter bort de verkliga gamkarlarna.

Fråga 4 avgörs, som alla minns, på Oringen i Uppland genom antalet etappsegrar till distriktet.

Tack från ÖLOF:s ungdomskommitté

Äntligen är de här, ledarvästarna, att använda vid arrangemang då vi representerar Örebro Läns Ungdomsorientering.


Västarna är sponsrade av Närkes Skogskarlar, till vilka vi riktar ett stort tack!


Västarna är svarta med ett par små inslag av den limegula färg som finns i ÖLOF Ungdom:s tävlingsblusar. På ryggen står det ”Örebro Län Ledare”. På bröstet finns Svensk Orienterings logga.


Västarna smög igång under lägret på Kilsbergsgården 21-22 maj och kommer härnäst att användas vid Ungdomens 10-mila i Ulricehamn 5-6 augusti och Distriktsmatchen 9-10 augusti.

//ÖLOF:s Ungdomskommitté

Besök på stiftareplasten

5 augusti

    Mer värdigt ett år som det innevarande, vårt nittionde, än ett besök på stiftareplatsen kan knappeligen tänkas. Icke heller vald augustidag. Nittonhundratrettiotvånollåttanollfem var dagen då urkarlarna, fjorton till antalet, ”samlades vid vägskälet i Hjärsta, fortsatte färden med buss till Frösvidal, fotvandrade på stigar och i terräng till halt gjordes 800 m söder h i Blackstahyttan, där beslut togos om bildandet av NSK. Vandringen fortsatte till vattenfallet vid n i Löfåsen där skogsbalken antogs och ed avlades”.
   Jubelsugna karlar, och gärna även huldror, startar vandringen i 17.30-hugget för att under unisont jubel anträda stiftareplatsen. Tecken finnes längs sträckan Frösvidal-Garphyttan.    

Harpolek i Skrikarboda

21 augusti 15.00

       Ånyo kallar karlarna 439 Svenssons och 353 Göthbergs till tonträffningskonstens högborg, Skrikarboda. Tvenne bälgaspel, en fela samt en gura med sjung har roat och förtrollat oss trenne kräftmånadsslut tidigare. Upprepningen emotses.
   Karlar, huldror, hågade medmänniskor samt kreti & pleti inbjudes.
         

Höst- och jubelting lögardagen 12 november i

Gällersta forngård

Intill att bud bringas om vad som i övrigt timar i höstrusktider uppmanas karlarna att i hjärnas vindlingar, urtida pappersform eller på elektrisk sätt notera att handslag utbytes från något av klockvarven efter solhögsta när gråvädersmånaden dagar är dussinet fullt.
    Vanemänniskor bör notera att tingsdagen detta solvarv är belägen lögardagen direkt efter Allhelgona, icke tvenne sådana vilket varit oftast förekommande.