Bilder från besök på stiftareplatsen 20220805

Under Album finns nu bilder från besöket på stiftareplatsen