Höst- och jubelting lögardagen 12 november i Gällersta forngård

Intill att bud bringas om vad som i övrigt timar i höstrusktider uppmanas karlarna att i hjärnas vindlingar, urtida pappersform eller på elektrisk sätt notera att handslag utbytes från något av klockvarven efter solhögsta när gråvädersmånaden dagar är dussinet fullt.
    Vanemänniskor bör notera att tingsdagen detta solvarv är belägen lögardagen direkt efter Allhelgona, icke tvenne sådana vilket varit oftast förekommande.