Coronaundanträngda tankar inför våren:

Idétest månd. 20 april om fler skogssportare

   Feltänkt eller rättrådigt? Rådsidéer önskades stötas och blötas om hur våra många sekiner bäst användes för skogssports breddande. Tankar som även kan tillföra tusenden för täckning av klubbars kistbottnar. Återkommer i gynnsammare virusläge.

Vårting onsdagen 27 maj i Skrekarhyttan

  Skrekarhyttehistoria, grill- och brundrycksin- och Jernkarlsupptag stod på det program som kanhända blir omformat till höstutflykt eller nästa solvarvs Vårting.

Fjolingarnas Sörtorpssöndag 14 juni

     Lillåtraktens trenne ungkarlar tänktes fullgör sitt öppethållandeuppdrag i vårt kära Sörtorp trenne klockvarv 10-13, gärna förgyllandes av karlars och huldror. Även detta skjutes framöver. 

Skulle verkligheten överraska och göra något av ovanstående trenne ursprungstankar möjliga kommer bud via elektrisk post och nedtecknas även på www.narkesskogskarlar.se