Arkiv

Ting 2021

Budkavle går … … om Ting och Blot (20  november 13.00 alt. 15.30) Om sedan styvt fyra århundraden speglad vattenyta, belägen i Jerle stad, tvistar de lärde. Om värdet av dess bevarande, ställt mot öringars vandring utstyrslade med flodpärlemusslelarver vid sina gälar talar till oss karlar Jan Olsson, borgmästare i denna i Svea rikes enda …

Ting 2021 Läs mer »

Coronaundanträngda tankar inför våren:

Idétest månd. 20 april om fler skogssportare    Feltänkt eller rättrådigt? Rådsidéer önskades stötas och blötas om hur våra många sekiner bäst användes för skogssports breddande. Tankar som även kan tillföra tusenden för täckning av klubbars kistbottnar. Återkommer i gynnsammare virusläge. Vårting onsdagen 27 maj i Skrekarhyttan   Skrekarhyttehistoria, grill- och brundrycksin- och Jernkarlsupptag stod …

Coronaundanträngda tankar inför våren: Läs mer »

Tankar inför hösten:

Harpolekartimmar i Sörtorpet (OBS!) 23 augusti      Ett vinnande koncept bör ej förändras. Vad gäller fjolårsrundans storartade musikstund i Skrikarboda görs det ändå, men endast marginellt. Platsen! Detta solvarv inbjuds till Sörtorpets tun, vårt eget Kilsbergstorp, sydnabo till Suttarboda.     Karlarna Svensson och Göthberg, med drag- och felspelande bekanta, bjuder karlar, huldror, hågade medmänniskor samt …

Tankar inför hösten: Läs mer »