Arkiv

Coronaundanträngda tankar inför våren:

Idétest månd. 20 april om fler skogssportare    Feltänkt eller rättrådigt? Rådsidéer önskades stötas och blötas om hur våra många sekiner bäst användes för skogssports breddande. Tankar som även kan tillföra tusenden för täckning av klubbars kistbottnar. Återkommer i gynnsammare virusläge. Vårting onsdagen 27 maj i Skrekarhyttan   Skrekarhyttehistoria, grill- och brundrycksin- och Jernkarlsupptag stod …

Coronaundanträngda tankar inför våren: Läs mer »

Tankar inför hösten:

Harpolekartimmar i Sörtorpet (OBS!) 23 augusti      Ett vinnande koncept bör ej förändras. Vad gäller fjolårsrundans storartade musikstund i Skrikarboda görs det ändå, men endast marginellt. Platsen! Detta solvarv inbjuds till Sörtorpets tun, vårt eget Kilsbergstorp, sydnabo till Suttarboda.     Karlarna Svensson och Göthberg, med drag- och felspelande bekanta, bjuder karlar, huldror, hågade medmänniskor samt …

Tankar inför hösten: Läs mer »

Vårting Odens dag 22 maj 18.00

Skärmfinnartecken leder dig rätt efter att Frösvidal förbifarits, stinklådans styrdon vridits medurs mot Blackstahyttan, strax därpå moturs för att via Ängamossvägen, grustäkt, Lövbrickan och Igeltjärnskorset angöra Gårdsjötorp. Dess historia delgives oss ur Leif Troengs gedigna hågkomster. Egen ränsels innehåll tystar skrikande vom. Huldra får/bör/kan medföras. Skogsflickor inbjudes.  Föraningar kan även tänkas av vad som i …

Vårting Odens dag 22 maj 18.00 Läs mer »