Tankar inför hösten:

Harpolekartimmar i Sörtorpet (OBS!) 23 augusti

     Ett vinnande koncept bör ej förändras. Vad gäller fjolårsrundans storartade musikstund i Skrikarboda görs det ändå, men endast marginellt. Platsen! Detta solvarv inbjuds till Sörtorpets tun, vårt eget Kilsbergstorp, sydnabo till Suttarboda. 

   Karlarna Svensson och Göthberg, med drag- och felspelande bekanta, bjuder karlar, huldror, hågade medmänniskor samt kreti & pleti på en ytterst snarlik upplevelse som senaste solvarv.

   Sprid även i år kunskap därom även utanför vår krets!

Korpen 20 september, Klockhammar

    Hur ”Korpen” springs i år är ännu oklart. Tvenne huvudspår finnes:

  1. Som det lilla enkla träningsskubb den varit de senaste åren. 6-7 Öppna banor från c:a 2,5 – 7 km enligt ”Milans Poängtävlingsprincipen”. KM-lämpligt – för klubbar som inte vill göra något eget och större av sitt.

      2   Som del i den TremannaChallengeMedley som ska diskuteras måndagen 20/4. Se ovan

Höstting 14 november

    I ämnet finnes tvenne spår i rådets hjärnvindlingar. Besked om det hetastes genomförbarhet fås först tidig höst. Alternativet är dock lika gott detta solvarv, som nästa och nästa och…

    Intill höstkallelsen neddimper i lådan får karlar stilla sig och hålla till godo med en datummarkering i sina ägandes kalendrar.