Höstting 16 november

Tills vidare bör dagen kalenderföras och KFUM-karlars ansvar noteras