En, tvenne eller trenne torpvandringar

Sörtorpet/Suttarboda 4 augusti

    Återbesökpå de icke särskilt obekanta och någorlunda lättfunna torpskyltarna i Suttarbo-trakten. Ett tolvtal lämpliga torpställen med namn som Storma-Lottas och Blinda Carolinas torp, Thylinatorpet och Östbergatorpet nås utan alltför märkvärdig fysisk insats.   

   Lämpligt utrustade karlar och huldror utrustade med ränselburen förplägnad, samman-strålar på det tionde halvtimmesslaget vid vårt eget Sörtorp, där grillen är tänd.

Varma bad, någon julihögsommardag, oklart vilken

    Ytterligare en enklare vandring till, för många karlar, välkänt mål med förhoppning att ungefärligen innevarande årtusendes ungkarlar ska upptäcka torpvandringarnas tjusning, imponeras av gamgamkarlars skyltslående och i stum ödmjukhet betänka fordom gjorda livsverk. Till denna vandring kallas via elektrisk post enär krigiska aktiviteter med kort varsel avgör lämpligt vandringsdatum, med till visshet gränsande sannolikhet under juli månad förhoppningsvis under dess förra hälft.

Sydnärkevandring

    Mycket talar för att nyaktiva södra torpskretsen, på ovan beskrivet elektriskt sätt, kallar till en sydlig vandring under sommaren eller förhösten. Besked är utlovat till Vårtinget, liksom redan nu spirande tankar om en jubileumsvandring nästkommande(!) solvarv, 2025.