Tvenne torpvandringar

”Till ett 40-årsminne” – 30 juli 9.30

I nådens år 1983 märkte dåtida karlar, ledda av Max Mossberg, ut torpen 200 Sundbo och 201 Ämtaboda, någorlunda besvärligt belägna väst på Ämten och med Dammossen i nordväst.

Karlar, iförda stöveldon och utrustade med ränselburen förplägnad, sammanstrålar på tunet i Pershyttan på det tionde halvtimmesslaget under Algots dag, för att efter ett ungefärligt klockvarvs någorlunda strapatsrikt vandrande nå sagda torpstolpar. Till återtåget åtgår självfallet en liknande tidsrymd.

Färdledare, tillika tidsuppskattare och provgångare, är en något orent gående ärketalman Ingvar Hultman.

Halvdussinet(!) stolpsättningar 15 oktober

Icke mindre än sex torparställen finns att skyltslå på sträckan ”lärkträden N Kil/Mogetorp – Hitorp”.

Såvida hösttingskallelse brevledes icke neddumpit i diverse brevinkast bortikring sändes via elektrisk post till fungerande sådan, detaljerad s.k information.