Harpolek i Skrikarboda 20 augusti 15.00

Ånyo, för femte gången, kallar karlarna 439 Svenssons och 353 Göthbergs till tonträffningskonstens högborg, Skrikarboda. Sång till strängaspel, tvenne bälgaspel och en fela ska på nytt trollbinda oss, huldror och hugade medmänniskor, detta kräftmånadsslut spetsat med torparhistoria/er och munspel. Kreti och pleti kan medbjudas.