Varma bad och Kristi grav 30/8

Ett 25-tal karlar och huldror sammanstrålade vid böllplan i Dalkarlsberg för vidare färd i
stinklådekaravan två fjärdingsvägar in bakom lås och bom i bombardemangsområde.
Torpställe 98, Varma Bad, nåddes efter c:a 150 dubbelsteg. Ärketalman Ingvar och Jan
Ersson – sonsonson till sin namne, torpet sista brukare, och hans hustru Karolina – flankerade
skogskarlsskylten med fakta, minnen, bilder och kartutsnitt från förrförra sekelskiftet.
Efter betraktande av torpresterna togs samma antal dubbelsteg mot de knölar i marken som
minner om badhuset i Varma Bad, Karolinas arbetsplats, den sägenomspunna, märkliga
hälsokälla med sitt hälsobringande vatten och sitt gyttjetag, båda återfunna i mosskanten vid
höjdfoten, täljstensskodd respektive djup som ett Duplantisrekord.
Därpå följde ett fullständigt oräkneligt antal sökande dubbelsteg över höjder och myrmarker
mot Kristi grav. Omsider nådde gruppen den sjuxadertonxtio alnar breda, långa och djupa
bergformationen med sina släta sidor och räta vinklar, vilken onekligen eggar fantasin.
Återgången till stinklådorna upplevdes som något mera överkomlig, mycket genomblött
byttes till torrt och en givande torpvandringsdag kunde efter styvt fyra klockvarv läggas i
minnenas arkiv.