Vårting 11 juni i Slotterbergsgruvan

Efter sistlidna vår och ting i Skrekarhyttans något nordliga marker kallas och inbjudes åter till Vårting – och nu än närmre dalkarlars gräns. Näst intill i mittpunkten av den liksidiga triangeln Hällefors/Kopparberg/Järnboås tronar minnen av halvtannat (ett och ett halvt!) sekel av mödosamt slit i Hjuljerns och Slotterbergets gruvfält. Därom förtäljer mångkunnige ortsbon Björn Skeppner under tvenne till trenne klockvarv – dessvärre för karlar vars bestyrka numera kräver hjälpmedel eller näst intill – i bitvis krävande stigning.  

     Samlingstid är 10.30 och tvenne äro vägarna som leder syd- och mittkarlar till sagda trakt – till vilken nordkarlar säkerligen äger kännedom.

     Enklast: Länsväg 767, lämnande Järnboås och Nyhyttan bakom sig, högervridning av styrdon i Grängshyttan, styvt tre km senare skyltning mot Slotterberget. Hjuljern och Slotterbergs gruvmiljö strax därefter. Sannolikt påbjuder satellitiska signaler denna väg.

      Närmar och måhända vackrare för en skogskarl (sannolikt ej GPS-föreslagen): Efter att Öskeviksvägen förbifarits och Rastälven överåkts, lämna då 767:an och far istället vidare mot ”Kindla naturreservat” och senare ”Sågheden” för att söderifrån nå ovannämnda slutskyltning.

    Egen ränsels innehåll förtäres vid ”Gummas täppa” efter halvannan (en och en halv!) km delvis starkstigande vandring, eller om så önskas, något mindre krävande bakväg.

    Lämplig är även ”Gummas täppa”, vid tjänlig väderlek, för dryftande av ett fåtal vårtingsspörsmål. Ruskvädersalternativ finnes.   

   Huldrors deltagande är välkommet.

Jernkarlar

     Endast tvenne karlar, de ”ej-ännu-behängda” 360 Lennart Karlsson och 382 Bernt Robertsson, kan erhålla Jernkarlsbevis i Hjuljernstrakten.

    Nästkommande vårting skulle 395 Göran Gustafsson, 452 Kalle Ekström och 485 Anders Robertsson kunna erhålla Jernkarlstecknet i händelse av uppdykande på Skrätorget på Slotterberget.