Harpolek i Skrikarboda 18 augusti 15.00

Ånyo, för sjätte gången, kallar karlarna 439 Svenssons och 353 Göthbergs till tonträff-ningskonstens högborg, Skrikarboda. Trollbinder oss med sång, strängaspel och tvenne bälgar. Tidigare kvartettmedlemmen, den mästerlige felspelaren Sven, sänder vi saknadens minnestankar. Huldror, hugade medmänniskor samt kreti och även pleti kan medbjudas.

I händelse av ytterligare gycklares anslutning meddelas detta elektriskt.