Halvdussinet(!) nya stolpsättningar 15 oktober

Icke mindre än sex torparställen finns att skyltslå på sträckan ”lärkträden N Kil/Mogetorp – Hitorp”.

Samling 9.30 på P-platsen vid Mogetorp.

Matsäck bör icke bortväljas!

SUS

Rådet