Höstting 11 nov. i Röfors Folkets hus

Ett glatt, frejdigt och förväntat ”Ja”-svar ekar alltjämt i Tevedens urskogar sedan hugande laxåkarlarna erbjudits det ärofylda uppdraget att inbjuda till ting, de väldiges nittioförsta påpassligt sammanfallande med att eget skärmfinnarhemvist även firar sitt åttionde. Hyttbesök är en icke ovanlig skogskarlssyssla, men om vetskap om hytttillblivelse äro vi ofta fåkunninga. Till kunskap därom inbjuder Laxåkarlar, liksom till höstting. Skaffare Johan Oskarsson 076 788 4200, kenneth Gustavsson 070 696 3951 eller elektriska posten narkes.skogskarlar@telia.com behöver bindande besked senast innan tingsmånaden (31/10).