Vårting 2 juni i Degerfors

med NSK-mästerskap!, ting och museibesök

NSK-mästerskap 10.00 Råbäck

     Det sedan förra solvarvet traditionstyngda Väldigemästerskapet upprepas. I Råbäcks skogarna avgörs vilken karls bomärke som kommer att pryda omstående sida av Kalle Kulas och Anders Bergmans torpatavla där nu endast Patrik Thybecks namnteckning tronar. Övriga trenne banvinnare uppmärksammas även. Självfallet inbjudes huldror att deltaga.

På renaste svenska:

    Samlingsplats: Degerfors OK´s klubbstuga Råbäck

    Vägvisning: Vägvisning från väg 205, öster om järnvägsviadukten.

    Fyra banalternativ: 2,0 km, 2,1 km, 3,4 km och 4,6 km.

    Karta: 1:7500). Ritad 2022.    

    Start: Fri start 10.00-11.00. Hämta karta vid målet, gå till start. Töm/check vid start. 

    Saneringsmetod: Dusch- och omklädningsmöjlighet finnes..

    Anmälan: Namn, bana och SI-nr till narkes.skogskarlar@telia.com eller via Eventor

   (närtävling), senast onsdagen 29 maj.

    Startavgift: 0:-

    Arrangörer: 2023 års ungkarlar med stöd av delar av rådet samt av Degerfors OK.

Ting c:a 12.00

     Vid tjänligt väder: I anslutning till drabbningens målplats, gärna sittande på medförd

                                   möjlighet. Notera brundrycksinfo och skaffningstankar nedan.

     Vid otjänlig väderlek: S. k. lokalitet för 60-talet karlar – ävensom självklart huldror! –

                                   finnes i Råbäcks omedelbara närhet.

 Kulturcentrat Berget, c:a 13.00

   De med mängder av intresseväckande arbetarbopålarna, halvtannat sekel gamla, besökes. Kunnig berättare berättar och brundryck med fralla bjudes. Förslagsvis intages annan födotyp i anslutning till skogsdusten i Råbäcksterrängen.

Extra: Sveafallen och/eller Fotbollsmuséet 14.30

   Dessa båda extraattraktioner är tillfinnandes. Någon liten osäkerhet runt bollkickarmuséet i skrivande stund. Löses sannolikt. Sveafallen lär finnas på plats. Ytterligare besked på tinget.

Vårtingets Jernkarlar

     Utöver de ”ej-ännu-behängda” tvenne Robertsönerna 382 Bernt och 485 Anders kommer, i händelse av närvaro i Degerfors, även 433 Åke Mossberg att erhålla Jernkarlstecknet och därmed fortsättningsvis njuta av jernakarlslivets goda.