Höstting Hammarby lögardagen 20 november

Med drygt halva årsrundan återstående till tinget meddelas härmed rådet tankar:

Besök vid och prat av kunnig person vid Jerle kvarndamm m.m., varpå tinget, elden, sillen och älgen m.m. avnjutes i Hammarby bygdegård nära Norasjöns utlopp i Järelån.