Ting 2021

Budkavle går …

… om Ting och Blot

(20  november 13.00 alt. 15.30)

Om sedan styvt fyra århundraden speglad vattenyta, belägen i Jerle stad, tvistar de lärde. Om värdet av dess bevarande, ställt mot öringars vandring utstyrslade med flodpärlemusslelarver vid sina gälar talar till oss karlar Jan Olsson, borgmästare i denna i Svea rikes enda fortfarande med stadsrättigheter i bruk varande stad.

På timslaget efter solhögsta bör gamkarlar vara på plats efter avsvängning vid Svalboskylt, sydvart Yxe längs, näst intill uttjänt, forled mot eller från Lindekarlars hemvist. I detta Svalbo skall böndryck med tilltugg intagas. Därtill öppnar kassabevararen kistlocket. Resultat av drejningsfärdighet kan beses och av hugade inhandlas i anrik miljö.

Karlar, som av olika skäl bortvalt ovanstående, angör Hammarby bygdegård, belägen intill Norasjöns utlopp i dess NÖ kant, tvenne och ytterligare ett halvt klockvarv senare, för enbart tingsförhandlingar, avskjuten skogskonungs intagande, spel och dobbel och möjligen någon muntration. Detta efter att bålet falnat och s. k. ungkarlar befunnits värdiga att, åtminstone i någon mån, fylla luckorna efter de som lämnat oss bakefter och vid nyingen hedrats.

Ett kvarts tusende riksdaler är kassabevararkravet på anmälda karlar för ovan beskriven utfodring. Ytterligare någon daler kan medbringas för spel och dobbel.

Tydligt teckenförsedda Jernkarlar åtnjuter sedvanliga förmåner.    Skaffare Johan Oskarsson, 076-788 42 00, Lars Härdmark, 070-567 18 58 eller elektriska posten narkes.skogskarlar@telia.com behöver bindande besked senast dismånadens sjunde dag.