Månad: april 2020

Rådsfinnare

     Minnesgoda tingsnärvarande karlar erinrar sig säkert upplösning av rådfinnare Hans Jonhed önskan om tillbakadragande efter knappt överblickbar antal förslag, men, efter oklart om än elegant omval, fann sig ändå i tjänst ytterligare en årsrunda.    Visst är DU en av de båda, gärna en från vardera mitt- och syd, som tillsammans med Anders Eriksson …

Rådsfinnare Läs mer »

Coronaundanträngda tankar inför våren:

Idétest månd. 20 april om fler skogssportare    Feltänkt eller rättrådigt? Rådsidéer önskades stötas och blötas om hur våra många sekiner bäst användes för skogssports breddande. Tankar som även kan tillföra tusenden för täckning av klubbars kistbottnar. Återkommer i gynnsammare virusläge. Vårting onsdagen 27 maj i Skrekarhyttan   Skrekarhyttehistoria, grill- och brundrycksin- och Jernkarlsupptag stod …

Coronaundanträngda tankar inför våren: Läs mer »

Tankar inför hösten:

Harpolekartimmar i Sörtorpet (OBS!) 23 augusti      Ett vinnande koncept bör ej förändras. Vad gäller fjolårsrundans storartade musikstund i Skrikarboda görs det ändå, men endast marginellt. Platsen! Detta solvarv inbjuds till Sörtorpets tun, vårt eget Kilsbergstorp, sydnabo till Suttarboda.     Karlarna Svensson och Göthberg, med drag- och felspelande bekanta, bjuder karlar, huldror, hågade medmänniskor samt …

Tankar inför hösten: Läs mer »